Nieuws

WEL implementeert Projectmanagement binnen de HAN Automotive

  • Home
  • Nieuws
  • WEL implementeert Projectmanagement binnen de HAN Automotive
WEL implementeert Projectmanagement binnen de HAN Automotive

WEL implementeert Projectmanagement binnen de HAN Automotive

Anderhalf jaar geleden heeft WEL bij de opleiding HAN Automotive (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) het idee geopperd om studenten en medewerkers (zoals docenten en lectoraat-medewerkers) de theorie en competenties van IPMA aan te leren als projectmanagement-methode.

Diverse bedrijven uit het automotive werkveld hebben richting de HAN te kennen gegeven dat het gat tussen onderwijs en het uitvoeren van (technische) projecten in het bedrijfsleven te groot is. Een goede engineer kan niet alleen keurige berekeningen maken, maar weet ook hoe er binnen een project gefunctioneerd en gecommuniceerd moet worden. Het blijkt dan ook dat veel ingenieurs bij de start van hun carrière in het bedrijfsleven veel moeite hebben om zich de projectmanagement skills eigen te maken.

WEL heeft inmiddels voor alle studiejaren van de HAN Automotive lesmodules 'Project Engineering' ontwikkeld op basis van de competenties van IPMA. IPMA behoort tot de grootste projectmanagementvereniging in de wereld en is bekend door de certificeringen die ze uitgeven. De certificering beschrijft 4 niveaus om de verschillen in ervaring en niveau aan te geven. Dat niveau geldt niet alleen voor de projectmanager zelf, maar ook voor de projecten waaraan leiding gegeven wordt. De IPMA certificering biedt dus duidelijkheid over de kennis en vaardigheden van de projectmanager, wat helder is voor klanten, werkgevers en de projectmanager zelf. Er zijn IPMA-certificaten op vier niveaus, van beginnend manager (niveau D) tot en met de ervaren verantwoordelijk programmamanager in het hoogste management van de organisatie (niveau A):

  • IPMA-D: Certified Project Management Associate
  • IPMA-C: Certified Project Manager
  • IPMA-B: Certified Senior Project Manager
  • IPMA-A: Certified Projects Director

Op elk niveau worden vaardigheden en theorie gecategoriseerd onder drie competenties:

  1. Technische competenties
  2. Contextuele competenties
  3. Gedragscompetenties

Studenten krijgen alle IPMA-theorie in drie jaar verspreid aangeboden (jaar 1; verkenning, jaar 2; verankering en jaar 3; verdieping). Zo is de student van de HAN Automotive binnen drie jaar op IPMA-D niveau. Het blijkt dat de studenten op deze manier nu genoeg ervaring opdoen qua projectmanagement (project engineering) om het automotive werkveld in te stappen en in grote en/of complexe projecten mee te draaien.

Naast lesmodules voor studenten heeft WEL ook 40 docenten en lectoraat-medewerkers getraind op IPMA-D niveau en zelfs enkele docenten en de projectmanagers van het lectoraat op IPMA-C niveau. Het is immers noodzaak dat medewerkers dezelfde theorie en vaardigheden krijgen als studenten en daardoor het begeleidingsniveau (in studieprojecten, stages en afstuderen) ook op een hoger niveau kunnen tillen. Tevens zullen de interne projecten binnen de HAN Automotive vanaf heden op de nieuwe 'IPMA-manier' gaan draaien. Een totale professionaliseringsslag voor dit opleidingsinstituut.

Heeft uw organisatie ook interesse in een dergelijke professionaliseringsslag? Ongeacht of u een onderwijsinstelling, overheidsinstelling of MKB bent kan WEL zorg dragen voor onderzoek, advies, training en coaching op het gebied van projectmanagement en/of project engineering.

Contactpersoon WEL Consulting: Antoni Looij (a.looij@welcompany.nl).


© Copyright WEL . Alle rechten voorbehouden. Website door Kendrix.