Ontzorging in wagenpark- en materieelbeheer

Wilt u liever geen omkijken meer hebben naar uw wagenpark- en/of materieelbeheer, maar wel volledige grip en overzicht hebben op keuringen, onderhoud en kosten? Kies dan voor outsourcing waarbij u volledig ontzorgd wordt in het beheer. Wij doen voor u het beheer en onderhouden het contact met uw garagisten en onderhoudspartijen of andere leveranciers. Daarnaast kunnen wij u ook ontzorgen bij de in- en verkoop van uw voertuigen en/of materieel. Als resultaat krijgt u maandelijks een managementrapportage waardoor u het volledig overzicht en grip heeft op uw wagenpark en/of materieel. Daarnaast gaan wij nog een stap verder door u gevraagd en ongevraagd advies te geven over onder andere mogelijkheden om verder efficiency te realiseren, kosten te besparen of te verduurzamen waar mogelijk. Kortom, u krijgt volledige ontzorging met als resultaat rust, grip en overzicht op uw wagenpark- en/of materieelbeheer.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wat past binnen WEL Outsourcing?

✔ Wagenpark & materieel
– Personenvoertuigen
– Specialistische voertuigen
– Groot materieel
– Gereedschappen

Lease & eigendom 
– Eigendom
– Financial lease
– Operational lease
– Huur

Kleine & grote wagenparken
Of u nu een groot wagenpark heeft of slechts enkele objecten, WEL is uw partner voor outsourcing.

Wilt u toch liever zelf het beheer doen, maar zoekt u wel een tool om overzicht en grip te bewaren? Informeer hier naar onze beheersoftware. U kunt ook van deze tooling gebruik maken zonder het beheer te outsourcen.

Ontzorging in wagenpark- en/of materieelbeheer in 5 stappen

Om te borgen dat de ontzorging de juiste aansluiting vindt bij uw organisatie hanteren wij een constructieve implementatieaanpak waarbij wij starten met het in kaart brengen van de huidige situatie en vervolgens samen met u de gewenste situatie vaststellen. Hierna volgt de fysieke implementatie van de beheerprocessen en start de ontzorging van het beheer (inclusief alle administratieve taken zoals factuurcontrole, inboeken etc.). Dit doen wij op een mensgerichte en constructieve wijze;

⭐Stap 1: Wij gaan allereerst met u in gesprek om af te stemmen wat de scope van de ontzorging is en welke wensen u hierbij heeft. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om naast het operationeel beheer ook ontzorgd te worden bij de in-en verkoop van uw voertuigen en materieel. In praktijk merken wij dat dit vaak een hoger rendement oplevert dan wanneer u dit via de reguliere kanalen regelt. Of maakt u gebruik van specialistische voertuigen en wilt u ook ontzorgd worden bij het opstellen van goede pakketten van eisen? Wanneer u aanbestedingsplichtig bent ontzorgt WEL door begeleiding van de complete aanbesteding vanaf opstellen van de leidraad tot aan de eindcontrole bij de levering. Kortom, voor iedere organisatie is ontzorging anders. Daarom gaan wij eerst met u in gesprek om vast te stellen waar uw behoefte ligt.

⭐Stap 2: Vervolgens brengen wij eerst de huidige situatie in kaart. Denk aan de samenstelling van uw huidige wagenpark en eventueel welk materieel er beheerd moet gaan worden, maar ook alle bijbehorende verzekeringen, contracten, brandstofpassen, berijdersovereenkomsten etc. Vanuit daar gaan wij na welke beheersactiviteiten er op dit moment uitgevoerd worden, of en wat de inhoud van het huidige beleid is en welke communicatielijnen er nu lopen.

⭐Stap 3: Vanuit de huidige situatie maken wij samen met u concreet hoe de ontzorging vorm gegeven gaat worden. Hierbij worden de bevindingen van het onderzoek naar de huidige situatie meegenomen. Indien er nog geen beleid of concrete afspraken zijn dan adviseren wij u hierin en stellen wij in overleg met u het gewenste beleid op vanuit waar de beheerprocessen ook ingericht gaan worden. Afhankelijk van uw wagenpark en of dit in eigendom is of geleast wordt maken wij ook afspraken met externe partijen over de uit te voeren keuringen, onderhoud, reparaties en bandenwissels.

⭐Stap 4: Wanneer de gewenste situatie vastgesteld is gaan wij starten met de implementatie. Wij gebruiken overzichtelijke beheersoftware waarin alle voertuigen en materieelstukken worden beheerd. Daarin worden ook alle keuringsdata door middel van een RDW-koppeling gesynchroniseerd. Naast de invoer van alle voertuigdata, contracten, onderhoudsdata, begrotingen etc. in ons beheersysteem gaan wij in deze fase ook in gesprek met berijders en maken wij definitieve afspraken met de betrokkenen over de gewenste afstemming en communicatie over het wagenparkbeheer.

⭐Stap 5: Zodra de implementatie afgerond is wordt WEL verantwoordelijk voor het beheer en krijgt u als opdrachtgever maandelijks een managementrapportage met daarin onder andere een overzicht van alle kosten versus de vastgestelde begroting. Periodiek vindt er een voortgangsoverleg plaats om het beheer en de resultaten te bespreken.

Neem contact op met onze specialist Jasper Middelburg!

E-mail: j.middelburg@welcompany.nl
Telefoon: 0174 – 73 04 19
Mobiel: 06 - 29 38 80 45
1
Hallo,
waarmee kunnen we u van dienst zijn?
Powered by